Deklaracja dostępności
O mieście

Burmistrz Miasta Limanowa wziął udział w Kongresie Związku Euroregion „Tatry”

W dniu 7 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się XXX Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Obrady Kongresu prowadził wybrany przez delegatów Przewodniczący Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa.

Na Kongres przybyli delegaci – przedstawiciele samorządów, członków Związku Euroregion „Tatry” oraz goście: Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Oľga Marhuliková, Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Prezes Stowarzyszenia Kombinat „Podhale” Andrzej Kiernoziak, Kierownik Działu FMP EUWT TATRY z o.o. Miloš Handák. Stronę słowacką Euroregionu „Tatry” reprezentowała p.o Dyrektora Združenia Euroregion Tatry Livia Jakšová oraz członek Rady Magdaléna Zmarzláková.

Kongres otworzył Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki, a uczestnicy zjazdu zapoznali się ze Sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. przedłożonym przez Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusława Waksmundzkiego oraz Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2023, które zaprezentował Przewodniczący Komisji rewizyjnej Edward Tybor.

Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki wspólnie z Dyrektorem Michałem Stawarskim złożyli szczególne podziękowania i wyrazy uznania przedstawicielom samorządów – członków Euroregionu „Tatry”, którzy nie kandydują w najbliższych wyborach samorządowych, za podejmowane działania i zaangażowanie w rozwój współpracy polsko-słowackiej w ramach Euroregionu „Tatry”. Podziękowania otrzymali: Edward Tybor – Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego, Przewodniczący Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry”, Anna Pękała – Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka, członek Rady Związku Euroregion „Tatry” i Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ.

Galeria

Wróć do góry