Deklaracja dostępności
O mieście

Zwiększone dofinansowanie na niskoemisyjny transport miejski w Limanowej

We wtorek 27 lutego Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego aneks do umowy na realizację programu „Niskoemisyjny transport miejski”. Dzięki oszczędnościom, jakie powstały w programie w wyniku różnic kursowych oraz przesunięć dokonanych pomiędzy działaniami RPO o ponad 2,4 mln zł zwiększyła się kwota dofinansowania projektu.

Aneks do umowy zwiększający dofinansowanie został podpisany podczas uroczystego spotkania z beneficjentami, w którym uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Wicemarszałek – Józef Gawron.

Realizacja programu niskoemisyjnego transportu miejskiego w Limanowej obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku dworca autobusowego w Limanowej wraz z placem manewrowym węzła przesiadkowego przed budynkiem dworca, zakup i montaż 28 wiat przystankowych wraz z wyposażeniem, budowę i wyposażenie 3 parkingów typu Park&Ride dla 100 miejsc parkingowych, zakup 5 ekologicznych autobusów wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów, wyniesionego stanowiska operatorskiego i zajezdni, systemu biletu elektronicznego oraz infrastrukturą IT.

Projekt ten uzupełniony został o  zakup systemu monitoringu wizyjnego oraz zakup systemu Informacji Pasażerskiej służący prezentacji informacji o odjazdach pojazdów różnych przewoźników z przystanków autobusowych w trybie dynamicznym – dla pojazdów wyposażonych w komputery pokładowe lub rozkładowym – dla pozostałych. Po zwiększeniu dofinansowania o kwotę ponad 2,4 mln zł, łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 12 mln zł.

Dodatkowe kwoty w różnych wysokościach, w zależności od wartości całego projektu, oraz zaawansowania prowadzonych prac, oprócz miasta Limanowa otrzymały także Zakopane i gmina Drwinia.

(fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Galeria

Wróć do góry