Deklaracja dostępności
O mieście

Zmarł Ks. Prałat Ryszard Stasik, wieloletni proboszcz parafii w Łososinie Górnej, Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Honorowego Obywatela Miasta Limanowa ks. Prałata Ryszarda Stasika wieloletniego proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Miał 79 lat.

Ks. Prałat Ryszard Stasik urodził się 28 października 1944 roku Jaszczurowej jako syn Emilii z Wnęków i Władysława Stasików. Pochodził z parafii Brzeziny. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 25 maja 1969 roku w Tarnowie.

W latach 1972-1983 pracował w parafii Limanowa-Sowliny, pomagając proboszczowi w budowaniu świątyni i inicjując parafialne grupy młodzieżowe. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych, Liceum Medycznym oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej, a także w Szkole Podstawowej nr 4 w Limanowej.

Od lutego 1983 roku był proboszczem parafii p.w. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Pełnił funkcję dziekana dekanatu Ujanowice, dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców w dekanacie Ujanowice, członka Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej oraz dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Grybów. Urząd sprawował do 2011 roku. W latach 80. odremontował wraz z parafianami w tej miejscowości zabytkowy kościół parafialny, zaliczony do zabytków kl. II. Z jego inicjatywy powstał okazały Dom Parafialny, będący ośrodkiem kulturalnorozrywkowym dla młodzieży oraz miejscem aktywności wielu organizacji społecznych.

W ostatnich latach przebywał w charakterze rezydenta w parafii w Grybowie, gdzie pomagał w posłudze.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1980 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1988 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Odznaczony został srebrnym medalem Za zasługi dla pożarnictwa w 1997 r.  oraz odznaką Za Zasługi dla Miasta Limanowa w 2002 r.

Dnia 29 maja 2009 r.  Rada Miasta Limanowa uchwałą Nr XXXIII/241/2009 nadała Księdzu Prałatowi Ryszardowi Stasikowi tytuł Honorowy Obywatel Miasta Limanowa.

Cześć Jego Pamięci!

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym w Łososinie Górnej w czwartek 29 lutego o godz. 13:00, po której ciało Śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

(fot. Grzegorz Brożek – tarnow.gosc.pl)

Wróć do góry