Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – budowa i przebudowa mostów

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Pierwsza informacja zamieszczona została 20 lutego i dotyczyła budowa parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ .Druga informacja zamieszczona 23 lutego zawierała dane dotyczące powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ. Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem dotyczącym wybudowanych i przebudowanych mostach na terenie miasta.

W latach 2011 – 2023 na terenie miasta wybudowano  3 mosty: w ciągu ul. Lipowej, w ciągu ul. Targowej i w ciągu ul. Dudka,
a obecnie trwa budowa nowego mostu
łączącego ul. W. Sikorskiego z ul. J. Marka.
Przebudowano także 2
mosty: w ciągu ul. Szwedzkiej i  w ciągu ul. Grunwaldzkiej. 

– most w ciągu ul. Lipowej oddany został z początkiem grudnia 2023 roku, a jego budowa była najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców  inwestycją drogową. Most w ciągu ulicy  Lipowej ma ponad 53 metry długości i 12 metrów szerokości, a jego powstanie pozwoliło na otwarcie czwartego wlotu ronda turbinowego i wprowadzeniu ruchu na moście w obu kierunkach. Powstanie nowego obiektu znacznie ułatwiło komunikację na terenie miasta, odciążając ulicę Piłsudskiego. Wykonanie mostu kosztowało 12 mln 389 tys. zł, z czego kwota 7 mln 100 tys. zł pokryta została za pozyskane przez Miasto Limanowa środki pochodzące z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

– most w ciągu ul. Dudka oficjalnie oddany został 1 lutego 2019 roku. Stary most uszkodzony przez wezbrane wody rzeki Łososiny w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w maju i lipcu 2014 r. został poddany rozbiórce, a w jego miejsce wybudowano nowy most. Budowa mostu trwała od maja 2018 r., a zadanie zrealizowano przy udziale dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w wysokości 2 mln zł.  Kwotą 300 tys. zł budowę mostu dofinansowała Gmina Limanowa. Łączny koszt budowy mostu to 3 mln 071 tys. zł.

– most w ciągu ul. Targowej – budowa mostu na potoku Mordarka realizowana była wraz z całą przebudową ciągu drogowego ul. Kopernika – Targowa – Moniuszki – Berlinga. Most został wybudowany w 2012 roku za kwotę 1 mln 126 tys. zł, z czego 80% stanowiły środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

– celem odciążenia ruchu pojazdów w centrum miasta obecnie trwa budowa nowego mostu łączącego ul. W. Sikorskiego z ul. J. Marka. Wykonano już wszystkie roboty związane z budową obiektu mostowego, a obecnie trwają roboty związane z budową ronda na ul. Sikorskiego i budową dalszego połączenia odcinkiem drogi mostu z rondem przy ZUS. Budowa mostu połączenia ul. W. Sikorskiego z ul. J. Marka wraz z trwającą przebudową dróg jest największym zadaniem drogowym realizowanym w ramach pozyskanych przez Miasto Limanowa środków z funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł. 

– remont mostu w ciągu ul. Szwedzkiej trwał od połowy marca do końca maja 2014 roku. Most został poszerzony i powstał na nim chodnik. Remont wykonano za kwotę 295 tys. zł, z czego 185 tys. zł stanowiły środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

– remont mostu w ciągu ul. Grunwaldzkiej trwał od połowy sierpnia do końca listopada 2015 roku. Zakres prac obejmował m.in. częściową rozbiórkę mostu, odbudowę elementów jego konstrukcji, remont przyczółków, wymianę nawierzchni asfaltowej, montaż barieroporęczy i barier drogowych oraz odbudowę chodników po obu stronach obiektu. Inwestycja kosztowała 446 tys. zł, z czego 300 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a resztę stanowiła dotacja budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W okresie 2011-2023 wybudowano także dwie kładki dla pieszych: na potoku Starowiejskim i potoku Mordarka.

Wróć do góry