Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2024 roku do dnia 30.01.2024 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy dzierżawy części działki ewid. nr 251/13 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 483 m2 pod polepszenie zagospodarowania działki siedliskowej nr 250 obr 5 m. Limanowa. Oddanie w dzierżawę na rzecz Wnioskodawcy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry