Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Składanie wniosków o DODATEK OSŁONOWY – do 30 kwietnia 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r., przez osoby spełniające kryterium dochodowe, o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać wsparcie finansowe konieczne jest spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone Rozporządzenie określające wzór wniosku, który będzie dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej: mops.wlimanowej.pl oraz w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego 11, po wejściu w życie Rozporządzenia.

I. KRYTERIUM DOCHODOWE:

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza:

 • 1 500,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 100,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Uwaga!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego, dodatek osłonowy będzie przyznawany w niższej wysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

II. WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO:

Wysokość dodatku osłonowego w roku 2024:

 • 228,80 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 343,20 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • 286,00 zł – dla gospodarstwa jednorodzinnego;
 • 429,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

III. TERMINY:

 1. Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej przy ul. Kilińskiego 11 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  /MOPSLIMANOWA/skrytka.
 2. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. .
 3. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.
 4. Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wróć do góry