Deklaracja dostępności
Kultura

Dziecięca Triada Artystyczna 2024 – LDK zaprasza do udziału!

Limanowski Dom Kultury serdecznie zaprasza uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu miasta Limanowa do udziału w tegorocznej edycji cyklu konkursów pod wspólną nazwą „DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA 2024”.

Konkursy te, w zamierzeniu organizatora, mają na celu zainteresowanie młodych ludzi poezją i śpiewem, wspomaganie kształtowania u dzieci kultury językowej oraz estetyki wysławiania się oraz stworzenie możliwości zaprezentowania środowisku limanowskiemu całorocznej pracy twórczej miejscowych placówek oświatowych, a jednocześnie dać młodym artystom satysfakcję z publicznej prezentacji i w ten sposób stworzyć atmosferę zachęty dla uczestnictwa w życiu kulturalnym od najmłodszych lat.

W ubiegłym roku powrócono do trzyetapowej formy konkursu. Zostało to uwarunkowane chęcią wyrównania szans pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz mniejszym zainteresowaniem wśród uczestników kategorią teatralną. Połączenie tańca i teatru w jedną kategorię – Prezentacji Artystycznych – wiązało się również z innymi zmianami, dlatego szczególna prośba o dokładne zapoznanie się z zapisami regulaminowymi dotyczącymi tego etapu.

Laureaci poszczególnych konkursów będą zdobywać punkty dla swoich placówek, spośród których na koniec zostaną wyłonione te zwycięskie, które otrzymają nagrodę finansową w kwocie 2000,00 zł.

Spośród laureatów poszczególnych konkursów Komisje Artystyczne dokonają kwalifikacji uczestników na I POWIATOWY PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, który odbędzie się w czerwcu 2024 roku w Limanowskim Domu Kultury.

I – MAŁY KONKURS RECYTACJI POEZJI DLA DZIECI

 •     repertuar obejmuje 1 utwór poetycki z kręgu literatury dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
 •     placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

II – SPOTKANIA ŚPIEWAJĄCYCH DZIECI

 •     w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz zespoły;
 •     repertuar obejmuje 1 utwór z popularnego repertuaru dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
 •     placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 solistów oraz po 1 zespole bądź duecie w każdej kategorii wiekowej;
 •     zespoły mogą liczyć maksymalnie 7 osób (wraz z sekcją rytmiczną);
 •     sekcja rytmiczna towarzysząca soliście może liczyć maksymalnie 4 osoby;
 •     uczestnik zgłoszony do występu indywidualnego nie może wystąpić drugi raz w zespole;
 •     konkurs oceniany będzie w podziale na odrębne kategorie uczestników, tzn. osobno oceniani będą soliści, a osobno duety wraz z zespołami.

III – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI

 •     w konkursie mogą wziąć udział soliści – tancerze, duety taneczne, grupy taneczne oraz grupy teatralne;
 •     grupy taneczne i teatralne mogą liczyć maksymalnie 25 osób;
 •     placówki oświatowe mogą zgłosić po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej;
 •     prezentacja taneczna nie może trwać dłużej niż 10 minut;
 •     prezentacja teatralna nie może trwać dłużej niż 20 minut;
 •     z prezentacji wyłączone są programy o charakterze okolicznościowym, czyli akademie.

Konkursy będą oceniane w podziale na następujące kategorie wiekowe:

Recytacja i śpiew:

kat. I        przedszkole (od 5 lat), klasa „0”
kat. II       I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III      IV – VI klasa szkoły podstawowej
kat. IV      VII – VIII klasa szkoły podstawowej

Prezentacje artystyczne:

kat. I        przedszkole (od 5 lat), klasa „0”
kat. II       I – III klasa szkoły podstawowej
kat. III      IV – VIII klasa szkoły podstawowej

Termin I etapu: 12 marca 2024 r. godz. 10:00
Miejsce I etapu: Sala Kameralna w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. B. Czecha 4
Termin dostarczania kart zgłoszenia: 4 marca 2024 r. do godz. 15:00
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Termin II etapu: 9 kwietnia 2024 r. godz. 10:00
Miejsce I etapu: Sala Widowiskowa w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. B. Czecha 4
Termin dostarczania kart zgłoszenia: 26 marca 2024 r. do godz. 15:00
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Termin III etapu: 23 kwietnia 2024 r. godz. 10:00
Miejsce III etapu: Sala Widowiskowa w budynku Limanowskiego Domu Kultury przy ul. B. Czecha 4
Termin dostarczania kart zgłoszenia: 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury

Limanowski Dom Kultury prosi o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu ze względu na zmiany, jakie zostały w nim wprowadzone w roku bieżącym oraz czytelne i szczegółowe wypełnianie kart zgłoszenia!

Więcej szczegółów, a także dokumenty do pobrania (regulamin, karty zgłoszenia) można znaleźć TUTAJ

LDK ZACHĘCA DO UDZIAŁU!

Wróć do góry