Deklaracja dostępności
O mieście

7 lat realizacji w projekcie LIFE MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE uhonorowane wyróżnieniem dla Miasta Limanowa

Podczas Gali finałowej projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” uhonorowano gminy, instytucje oraz osoby, które odegrały kluczową rolę w realizacji strategii mającej na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Wydarzenie stanowiło podsumowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Podczas Gali nagrodzono zaangażowanie gmin w sześciu kategoriach: Kategoria Edukacyjna Eksplozja, Kategoria Mistrzowie Spotkań, Kategoria Media Magnetyzm, Kategoria Zielone dialogi, Kategoria EkoRewolucja po małopolsku, Nagroda specjalna Clean Air Champion. Na sukces ten pracowali głównie Ekodoradcy.

Miasto Limanowa zdobyło tytuł LAUREATA w kat. Media Magnetyzm, gdzie docenione zostało za opublikowanie ponad 1600 artykułów w prasie, Internecie, radiu, TV oraz innych mediach. Dodatkowo, wyróżniła się organizacją wydarzeń ekologicznych takich jak: „Ekologiczny bieg wirtualny na 5”, akcje medialne w ramach „Mobility Week” i „Green Week”, a także kiermasz „Zero Waste”. Nagrodę dla Miasta odebrała podczas uroczystej Gali finałowej projektu LIFE w Krakowie Ekodoradca Miasta Limanowa Ewa Mól.

Województwo Małopolskie od 2016 roku realizuje projekt zintegrowany LIFE, którego celem jest wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Jednym z kluczowych elementów projektu było utworzenie sieci Ekodoradców, którzy pełnią niezwykle ważną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski. Dzięki projektowi LIFE wiele rozwiązań wdrożono również w innych województwach, a także na poziomie kraju.

Każdy ekodoradca pracujący w projekcie LIFE dołożył swoją cegiełkę do budowy tego wspólnego sukcesu, jakim jest poprawa jakości powietrza. Jeszcze kilka lat temu w Małopolsce było 64 ekodoradców w 62 gminach, obecnie w 177 gminach pracuje już 249 ekodoradców.

Galeria

Wróć do góry