Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Stanisław Zawisza „Czarny” oficer i powstaniec listopadowy – zaproszenie na Wieczornicę Pamięci

W najbliższy czwartek 7 grudnia o godz. 16:30 w sali konferencyjnej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie edukacyjno-patriotyczne. Wieczornica Pamięci zatytułowana „Tułaczy los bohatera: Stanisław Zawisza Czarny (1813-1887), uczestnik Powstania Listopadowego”, poświęcona będzie niezwykłej postaci, oficerowi i patriocie pochowanemu na Starym Łososińskim Cmentarzu Parafialnym w Łososinie Górnej.

Spotkanie odbędzie się dokładnie rocznicę śmierci Stanisława Zawiszy „Czarnego”, którego ostatnie lata życia ściśle związane były z ta niewielką beskidzką miejscowością. Poprzedzi je o godz. 16.00 wspólna modlitwa za duszę śp. oficera wojsk powstańczych, z udziałem księdza kapelana z Batalionu WOT oraz zapalnie zniczy pamięci na jego mogile.

W części plenarnej zaprezentowane zostaną dwa wystąpienia: Krzysztof Biernat, historyk i nauczyciel tego przedmiotu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Limanowej wprowadzi uczestników w problematykę spotkania, wygłaszając referat pt. Echa powstania listopadowego: przyczyny,  przebieg i skutki; z kolei Robert Kowalski, również historyk i autor książki „Z biegiem rzeki Łososiny”, zaprezentuje odczyt pt.  Tułaczy los bohatera – Stanisław Zawisza „Czarny”: oficer, inżynier i guwerner. Po obu wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na pytania z sali oraz dyskusję.

Czwartkowe spotkanie wpisuje się w cykl działań edukacyjnych i popularnonaukowych, jakie od trzech lat prowadzone są na ternie Łososiny Górnej, których zasadniczym celem jest przybliżanie mieszkańcom historii ich parafii i miejscowości oraz niejednokrotnie zapomnianych już postaci, które odegrały w niej niepośrednią rolę a spoczywają na Starym Łososińskim Cmentarzu Parafialnym.  Efektem tych działań było m.in. przywrócenie społecznej pamięci wielu osobom, w tym bojownikom o niepodległa Polskę. Jednym z nich jest właśnie Stanisław Zawisza Czarny, którego mogiłą przez wiele lat opiekowała się młodzież, dyrekcja i  grono pedagogiczne Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr 4 im. Jana Kantego  w Limanowej. W czwartkowy wieczór, dzięki odkrytym archiwalnym dokumentom, przybliżona zostanie Jego droga życiowa, która ostatecznie doprowadziła go do Łososiny Górnej.

Organizatorami tego wydarzenia są wspólnie:  Polskie Towarzystwo Historyczne, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 im. św. Jana Kantego w Limanowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Telewizja Internetowa: TV 28 oraz dwumiesięcznik „Echo Limanowskie”.

Polskie Towarzystwo Historyczne

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 im. św. Jana Kantego w Limanowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Górnej

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią regionalną do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej.  Szczegółowy program poniżej:

Wieczornica Pamięci

Tułaczy los bohatera

Stanisław Zawisza „Czarny” (1813-1887)

uczestnik Powstania Listopadowego w 210-tą rocznicę urodzin

7 grudnia (czwartek) 2023 r. :

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej

16.00: Zapalenie zniczy na grobie Stanisława Zawiszy „Czarnego” na Starym Cmentarzu Parafialny w Łososinie Górnej

16.30: Powitanie uczestników spotkania;

16.40: Krzysztof Biernat (ZSP nr 4), Echa powstania listopadowego: przyczyny,  przebieg i skutki;

17.10: Robert Kowalski (PTH), Tułaczy los bohatera – Stanisław Zawisza „Czarny”:  oficer, inżynier i guwerner;

17.30: Dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

Galeria

Wróć do góry