Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją budowy bloków przy ul. Bednarczyka

W czwartek 14 grudnia Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ireny Gawlik podpisał umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka w Limanowej”.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnić będzie ZDI Spółka z .o.o. z Zamościa, z ramienia której umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Spółki Inspektor Nadzoru Waldemar Wakoń. Koszt nadzoru inwestorskiego to 369 000,00 złotych.

Przypomnijmy, 12 grudnia podpisana została umowa z Wykonawcą budowy bloków, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” S.A. Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka wyniesie 36 858 541,74 złotych i możliwa będzie dzięki pozyskanym przez Miasto Limanowa środkom z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne w kwocie 36 386 059,31 złotych.

W ramach inwestycji w ośmiu blokach powstaną 104 lokale mieszkalne. Każdy budynek będzie składał się z 13 lokali, w tym 11 mieszkań jednokondygnacyjnych i 2 mieszkań dwukondygnacyjnych, a na parterze każdego Z nich powstaną trzy mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstałe budynki wyposażone będą w windy przystosowane do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do połowy lipca 2026 roku.

Wróć do góry