Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody 109. rocznicy Bitwy Limanowskiej na Jabłońcu

W niedzielę 3 grudnia na wzgórzu Jabłoniec miały miejsce obchody 109. rocznicy „Bitwy Limanowskiej”. Organizatorem uroczystości upamiętniającej walki z czasów I wojny światowej stoczone pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi był Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 kiedy to uroczystość otworzyli witając przybyłych gości Marek Sukiennik Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” oraz  Wiceprezes Stowarzyszenia – Maria Dąbrowska-Czernek. Następnie wszystkich zgromadzonych na Jabłońcu uczestników wydarzenia powitał serdecznie Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Wśród zebranych gości ze strony węgierskiej obecni byli:

dr. Sándor Nedeczky  – Wicekonsul Węgier w Polsce, były konsul Węgier w Krakowie i we Wrocławiu
dr Tibor Gerencsér – Konsul Generalny Węgier w Krakowie
Podpułkownik Antal Csík – Ambasada Węgier w Warszawie wraz z zastępcą, kapitanem Tamásem Csete
Delegacja z
Instytutu i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie w składzie: ppłk Maruzs Roland, Zastępca Dowódcy ppłk Fülöp Zsófia  mjr Besnyi Gábor, Dr. Bíró Andor – Dyrektor w Instytucie i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie, kpt. Endre Ferenc Nagy – katolicki kapelan polowy oraz trębacz – sierż. Balázs Bardocz
Halina Sowa-Bárczi – Przewodnicząca Samorządu Polskiego w Miskolcu
Mónika Szabó – Przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu i Wiceprzewodniczący Piotr Bárkányi, Radna Ilona Baloghné Szabó oraz Péter Kusztván
Peter KERTESZ  – Wicedyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej
delegacja z Székesfehérváru ze Stowarzyszenia „Fehérvári Huszárok” kultywującego tradycje bojowe 10. pułku cesarskich i królewskich huzarów „Vilmos huszarok” na czele z Przewodniczącym Stowarzyszenia rachmistrzem płk Csaba Páli,
delegacja ze Słowacji z Komarno: László SCHEIRICH, Ernő ZÁCSIK, Lajos MARSALIK, Ferenc RAJKO oraz Zoltán MANDICS z Węgier z Nyíregyháza – Debrecen

Ze strony polskiej w uroczystości udział wzięli:

przedstawiciel Wojewody Małopolskiego st. insp. Paweł Sułkowski
Dowódca 114 batalionu lekkiej piechoty WOT ppłk Marcin Lorek,
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej mł. bryg Krzysztof Hybel
Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak,
Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Woźniak wraz z radnymi Januszem Kądziołką i Walentym Rusinem
Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut
Prezes Stowarzyszenia Ziemi Limanowskiej Stefan Hutek
Dyrektor ZSP nr 1 w Limanowej Kazimiera Zięba
przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” z Wrocławia,
dr Wiesław Bator z Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa,
członkowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze Starego Sącza,
członkowie Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej
przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza ZGP P. Panc Południe z Żegociny
oraz członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec, na czele z jego dowódcą bryg. Stanisławem Dębskim.

Po przywitaniu gości odbyło się odegranie hymnów państwowych Węgier i Polski, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których odczytane zostały listy okolicznościowe które wystosowali nie mogąc przybyć na uroczystość: była Konsul Generalna Węgier dr hab. Adrienne Körmendy oraz Albert Muhr wnuk Othmara Muhra, dowódcy który poległ na Jabłońcu.

Następnie odbyła się msza św. w intencji historycznej bitwy, którą sprawował ks. Tomasz Koźbiał z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, w koncelebrze z katolickim kapelanem polowym z Budapesztu – kpt. Endre Ferenc Nagy.

Po mszy świętej dowódca Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. Stanisław Dębski przeprowadził apel pamięci, po czym przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem poległego na Jabłońcu Othmara Muhra.
W trakcie uroczystości wartę honorową pełnili żołnierze 114 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej, członkowie Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”oraz Związku Strzeleckiego„Strzelec”.

Galeria

Wróć do góry