Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

„Lekcje o finansach” w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach realizacji programu Ministerstwa Finansów pn.„Lekcje o finansach” uczniowie klas 7a oraz 8b Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej wzięli udział w trzech zajęciach stacjonarnych w szkole oraz zajęciach praktycznych w siedzibie Banku Spółdzielczego w Limanowej. Zajęcia w szkole były prowadzone przez pracowników Banku Spółdzielczego w Limanowej, Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu.

Tematyką pierwszych zajęć były „Ceny, zakupy i płatności”. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z pojęciami dotyczącymi cen i rabatów. Omówiono prawa konsumenta, obowiązki sprzedawcy, reklamację i gwarancję. Uwrażliwiono uczniów na umiejętność rozsądnego planowania wydatków i świadomych zakupów. Wdrażano młodzież do racjonalnego zarządzania swoimi finansami. Przedstawiono im oferty banku kierowane do osób w wieku 13 – 18 lat. Omówiono także temat związany z różnymi formami płatności. Poruszono aktualny temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. W ramach działań aktywizujących młodzież zaplanowała wydatki związane z planowaną wycieczką do Warszawy. Na zakończenie uczniowie chętnie uczestniczyli w quizie.

Kontynuacją zajęć w szkole były zajęcia stacjonarne w placówce banku. Podczas spotkania zostali zapoznani z ofertą banku, produktami bankowymi, segregacją i przeliczaniem bilonu. Młodzież poznała zabezpieczenia stosowane na pieniądzach, a następnie mogła przećwiczyć rozpoznawanie falsyfikatów. Zaprezentowane im aplikacje bankowe. Zaznajomiono z rodzajami płatności i bankowością internetową. Zaprezentowane i omówione prezentacje dotyczyły tematów związanych z oszczędzaniem, lokatami, pożyczaniem pieniędzy i spiralą zadłużenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz chętnie angażowali się w konkursy.

Drugie zajęcia z pracownikiem ZUS dotyczyły ubezpieczeń. Prowadząca zaznajomiła uczniów z tematem ubezpieczeń społecznych. Omówiła i przedstawiła czym jest ubezpieczenie, jakie prawa oraz obowiązki posiada ubezpieczony. Młodzież zapoznała się z rodzajami ubezpieczeń i świadczeń społecznych. Poruszono problem wysokości emerytury w przyszłości. Podczas zajęć stacjonarnych uczniowie z zainteresowaniem słuchali prowadzącej, która uświadomiła im, jak ważne jest ubezpieczenie w życiu każdego człowieka. Bardzo chętnie angażowali się w rozmowę, a niektórzy wykazali się dużą wiedzą w poruszanych kwestiach.

Tematyką trzecich zajęć były oszustwa i wyłudzenia. Pracownicy Urzędu Skarbowego przedstawili uczniom takie pojęcia jak: budżet państwa, podatki, wydatki publiczne. Zapoznali się z pojęciami: shoulder surfing, spyware, phishing, pharming itp. Młodzież została również uwrażliwiona na oszustwa, próby wyłudzeń wrażliwych danych w Internecie. Prowadzący przestrzegali  przed pojawiającymi się „zbyt atrakcyjnymi” ofertami. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie się wypowiadali i dyskutowali.

„Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów”.

Galeria

Wróć do góry