Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Limanowa

Urząd Miasta Limanowa informuje, że zimowe utrzymanie dróg powierzono do realizacji MZGKiM Sp. z. o.o. w Limanowej. Numer telefonu do Dyżurnego Dyspozytora: 18 3371 639.

Akcją objęto wszystkie drogi miejskie zarządzane przez Miasto Limanowa oraz na podstawie odrębnego porozumienia  drogę wojewódzką nr 965 (ul. Witosa, ul. Tarnowska). Należy zaznaczyć, że drogi miejskie utrzymywane wg standardu IV  i V.

Na drogach  objętych I kolejnością utrzymania (są to drogi przelotowe o większym natężeniu ruchu – posiadające dwa pasy ruchu, lub jednokierunkowe) dopuszcza się zaleganie śniegu luźnego do 8 godzin, może występować śnieg zajeżdżony i przerwy w ruchu do 8 godzin.

Na drogach II i III kolejności odśnieżania śnieg luźny może zalegać do 16 godzin, dopuszcza się  śnieg zajeżdżony i przerwy w komunikacji do 24 godzin. Na drogach gruntowych III kolejności  śnieg zajeżdżony zalega  w zależności od warunków pogodowych znacznie dłużej.

W/w uwarunkowania  mogą występować na naszych drogach w czasie dużych i ciągłych opadów śniegu. W tym czasie nawierzchnie dróg I kolejności utrzymania pomimo ciągłej  pracy sprzętu, nie będą czarne i pozbawione śniegu, a na drogach II i III kolejności utrzymania będą występowały okresowe utrudnienia i brak przejezdności.

Należy również zaznaczyć, iż wszystkie wjazdy do nieruchomości  powinni utrzymywać w miarę potrzeb mieszkańcy tych  nieruchomości we własnym zakresie. Służby miejskie nie realizują tych prac. Do obowiązku właścicieli nieruchomości należy również utrzymanie chodnika na odcinku bezpośrednio przyległym do tej nieruchomości.

Wykaz dróg i kolejność utrzymania w załącznikach poniżej :

– I  i  II  kolejności utrzymania :

 Zał. nr 1a, Zał. nr 1b, Zał. nr 1c (ulice odśnieżane i uszarstniane przez pługopiaskarkę)

Zał. nr 1d (ulice  odśnieżane i uszarstniane pługiem ciągnikowym lub pługopiaskarką)

– II  kolejności utrzymania  (ulice odśnieżane pługiem ciągnikowym) – Zał. nr 2 

– III kolejności utrzymania (ulice do odśnieżania pługiem ciągnikowym.Odcinki dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne.Wyjazd jednorazowy, po ustaniu opadów śniegu i ustabilizowaniu pogody) – Zał. nr 3 

– trakty piesze i chodniki do odśnieżania pługiem ciągnikowym lub odśnieżarką z uszarstnianiem nawierzchni –Zał. nr4

– ręczne odśnieżanie traktów pieszych z uszarstnianiem nawierzchni – Zał. nr 5

Wróć do góry