Deklaracja dostępności
O mieście

Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa z okazji Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa z okazji 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas sesji miało miejsce wręczenie odznaczenia państwowego i miejskiego, odbyła się prezentacja o limanowskiej drodze do polskiej niepodległości oraz występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym odegrany został hejnał Miasta Limanowa, a następnie otwarcia sesji Rady Miasta Limanowa dokonał Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sędzik, który przywitał wszystkich przybyłych gości. Po przywitaniu nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.   Za zasługi w zakresie ochrony kultury ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prof. dr hab. Piotra Glińskiego odznaczona została prof. dr hab. Urszula Kicińska. Przyznane odznaczenie wręczył Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, a gratulacje odznaczonej złożyli także Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda i Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik.

Dr. hab. Urszula Kicińska to rodowita limanowianka, jest historykiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie innowacyjnymi formami wykorzystania atrakcji historycznych oraz kulturą polską XVII i XVIII wieku, zwłaszcza ochroną treści oraz analizą zabytków polskiego piśmiennictwa, m.in. staropolskiej literatury parenetycznej. W latach 2012-2016 pełniła funkcję członka Rady Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, a od 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jest koordynatorką kierunku Turystyka Historyczna i Dziedzictwo Kulturowe oraz Przewodniczącą Kierunkowej Rady Programowej. Do 2020 roku wypromowała na tym kierunku 12 licencjatów oraz zorganizowała dla studentów szereg objazdów, związanych z polskim dziedzictwem kulturowym. Współpracuje z licznymi instytucjami kultury z Małopolski i nie tylko. Wraz z ochroną dorobku polskiego piśmiennictwa upowszechnia oraz tworzy ona  materiały na temat jego historii i historii ojczystej, co prezentowała podczas licznych konferencji oraz w artykułach opublikowanych w czołowych polskich pismach.

Urszula Kicińska upowszechnia kulturę nie tylko w środowisku naukowym i wśród studentów. Jest ona członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, współpracuje m.in. z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie, Małopolskim Instytutem Kultury, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Na płaszczyźnie naukowej wielokrotnie współpracowała z Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Aktualnie podejmowane są działania, aby pod jej redakcją wydać naukowe czasopismo pn. „Rocznik Limanowski”.

W 2014 i 2018 roku otrzymała nagrody dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w 2016 roku – stypendium Fundacji Lanckorońskich, w 2019 roku – stypendium Bawarskiej Kancelarii Państwowej, w 2021 roku – stypendium rządu francuskiego, a w roku 2022 została wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kolejno dokonano wręczenia odznaczenia miejskiego  – MEDALU i TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA LIMANOWA”, które przyznane zostało Uchwałą nr VXXVIII.478.23 Rady Miasta Limanowa ALEKSANDROWI MAJERSKIEMU, za całokształt dokonań artysty oraz twórcze osiągnięcia, a także wspieranie przedsięwzięć służących promocji i rozwojowi Miasta Limanowa. Przyznany Medal i Tytuł wraz z gratulacjami wręczyli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Limanowa Wiesławem Sędzikiem.

Aleksander Majerski – urodził się w Żywcu, dzieciństwo spędził na Podhalu w Krauszowie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – kierunek mechaniczny. Osiedlił się w Limanowej, gdzie założył rodzinę i podjął pracę nauczyciela w Zespole Szkól Mechaniczno-Elektrycznych. Obecnie jest na emeryturze i poświęca się pracy twórczej.

Jak sam mówi: „Pewnego dnia ojciec ściął lipę. Z niej wziąłem sobie dwa kawałki drewna i próbowałem zrobić jakąś dekorację. Kombinowałem, aż wykombinowałem pierwszą, niedużą rzeźbę. Tak zaczęła się moja przygoda ze sztuką, a przede wszystkim z rzeźbą”. Swoją pierwszą wystawę miał w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Od tej pory wciąż rozwijał swoje umiejętności warsztatowe. Z czasem przyszedł czas na kolejne wystawy: na początku krajowe, następnie jego dzieła podbijały zagraniczne sceny m.in. wystawy w Nowym Jorku, Heidelbergu, Mannheim, Pradze, Ostrawie, Lwowie, Dolnym Kubinie.

W Niemczech wykonał siedmiometrową rzeźbę w labiryncie ekumenicznym a dla prywatnego kolekcjonera sztuki wykonał artystyczną oprawę fontanny oraz liczne rzeźby plenerowe. Wiele z jego popularniejszych dzieł trafiło również do Wiednia i na Ukrainę jako prezenty. Do Wiednia powędrowała rzeźba Cyryla i Metodego jako patronów Europy, a na Ukrainę pojechała 3,5 metrowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Brał udział w wielu konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Z niezwykłą starannością stara się zamknąć uczucia w drewnie, nadać im kształt i odpowiednią formę. Dąży do zachowania oryginalności, unika naśladownictwa, a dzieła innych traktuje jedynie jako źródło twórczej inspiracji.

Aleksander Majerski oprócz tego, że jest rzeźbiarzem, jest także rysownikiem, malarzem, zajmuje się poezją, aktorstwem i fotografią. Jest współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Twórców Złota Linia i Niezależnej Grupy Artystycznej ABAMAK. Od 2012 r. należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików- oddział w Rzeszowie.

Odbierający odznaczeniaprof. dr hab. Urszula Kicińska oraz Aleksander Majerski, złożyli podziękowania za przyznanie tytułów, a następnie głos zabrali zaproszeni goście – Poseł na Sejm RP  Weronika Smarduch oraz Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska.

Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystej sesji, a następnie w dalszej jej części prezentację na temat „Limanowskiej drogi do polskiej niepodległości” przedstawiła Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej Magdalena Urbaniec.

Po prezentacji nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej.

Na zakończenie uroczystej sesji obyło się wręczenie nagród w XVII Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbył się w Limanowskim Domu Kultury w dniu 8 listopada. Wręczenia nagród dokonali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik, Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury Magdalena Szczygieł – Smaga oraz sędzia główny turnieju – Ryszard Ewert.

Po uroczystym podsumowaniu Turnieju Szachowego Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada na limanowski rynek, a Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik zamknął uroczystą sesję Rady Miasta Limanowa.

Galeria

Wróć do góry