Deklaracja dostępności
O mieście

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Łososina Górna

W sobotę 4 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na 4 w Limanowej miała miejsce uroczystość, podczas której po raz pierwszy w historii  jednostki OSP Łososina Górna odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i wręczenia Proporca MDP. Był to szczególnie ważny moment dla naszej młodzieży, ich rodziców i całej lokalnej społeczności.

Młodzieżowa drużyna sformowała się we wrześniu 2022 roku. Z pierwotnej liczby 22 członków do ślubowania wytrwało 18 osób. Młodzi strażacy uczestniczyli cały rok w spotkaniach, zbiórkach i obozie. W tym dniu rozpoczęli ważny etap w swojej przygodzie z ochotniczym pożarnictwem.

W uroczystej chwili ślubowania była z nami cała jednostka, rodzice i dostojni goście. Uroczysty apel rozpoczął się od raportu, który złożył dowódca uroczystości dh strażak Mateusz Borycz a przyjął go Komendant Miejsko Gminny Dh Wojciech Świerczek. Później nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Powitania gości dokonał prezes OSP Łososina Górna dh Pawła Michura.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ślubowanie MDP jest podniosłym aktem i ważną deklaracją składaną przez młode osoby, które publicznie zobowiązują się przestrzegać określonych zasad.

Akt ślubowania odczytał i ślubowanie przyjął Burmistrz Miasta Limanowa Pan Władysław Bieda. Następnie proporzec MDP, został poświęcony przez ks. Podporucznika Mateusza Norka. Proporzec przedstawicielom MDP wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP młodszy brygadier Krzysztof Hybel. Jednym z ostatnich aktów uroczystości było wręczenie legitymacji członkowskich MDP przez Dh Prezesa Osp Łososina Górna Pawła Michurę.
Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP Łososina Górna.

Galeria

Wróć do góry