Deklaracja dostępności
O mieście

Realizacja programu „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa w 2023 roku”

Zakończyła się realizacja programu „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa w 2023 roku”. Z terenu Miasta Limanowa odebranych zostało 24,99 ton odpadów azbestowych.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania: 11 972,00 zł

Kwota dotacji z NFOŚiGW: 2 394,00 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 1 762,00 zł

Wróć do góry