Deklaracja dostępności
O mieście

Przy Pomniku Nieznanego Żołnierza powstały tablice informujące o jego historii

W pobliżu Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Matki Boskiej Bolesnej od kilku dni można przeczytać historię tego pamiątkowego obiektu na dwóch tablicach informacyjnych.

Na tablicach, zapoznać się można z historią powstania Pomnika Nieznanego Żołnierza, który jest świadectwem pamięci o bezimiennych polskich żołnierzach walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach Europy. Szczegółowa historia powstania pomnika odnosi się także do osób, dzięki którym powstał obelisk przypominający mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto,  że społeczeństwo Limanowej doceniło działalność na rzecz Niepodległości Polski  i ofiarę krwi złożoną w walce o niezależny byt naszej Ojczyzny.

Tablice zostały opracowane przez prof. dr hab. Józefa Szymona Wrońskiego – pracownika naukowego krakowskich uczelni, Stanisława Ociepkę- redaktora „Echa Limanowskiego”, Władysława Biedę – Burmistrza Miasta Limanowa oraz Magdalenę Urbaniec – Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Tablice stoją na wschód od pomnika w kierunku drogi do Mordarki (w miejscu dawnego skweru).

Galeria

Wróć do góry