Deklaracja dostępności
O mieście

Obchody Święta Niepodległości w Łososinie Górnej

Tradycyjnie już główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej poprzedzone zostały uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Rozpoczął ją Poranek Patriotyczny „Tobie Polsko śpiewamy”, podczas którego dzieci i młodzież ZSP nr 4 wspólnie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, śpiewali patriotyczne pieśni z okresu I wojny światowej. Warto wspomnieć, że tradycja wspólnego śpiewania ma już w tej szkole 8 lat.

Swoją obecnością zaszczycili szkołę: przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik, radni Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Irena Grosicka, Jan Winiewski, Leszek Mordarski, radna Gminy Limanowa Zuzanna Kolawa. Przybyli goście mieli przyjemność zobaczyć, specjalnie na tą okazję przygotowany przez uczniów klasy 6a, patriotyczny program artystyczny. Autorką scenariusza była Patrycja Puch, nad oprawą muzyczną czuwał Wojciech Dudek, a dzięki Zofii Pachut nie zawiodła technika, Małgorzata Witkowska koordynowała całość przedsięwzięcia. Młodzież po raz kolejny udowodniła, że jest niezwykle utalentowana i wrażliwa. Goście z wielką uwagą słuchali montażu słowno-muzycznego nawiązującego do etosu niepodległościowego.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od przemarszu uczniów i nauczycieli wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych. Msza św. celebrowana była przez proboszcza ks. dr Kazimierza Fąfarę oraz ks. Sławomira Czuba. Ksiądz proboszcz w okolicznościowym kazaniu przypomniał trudne wybory naszych rodaków walczących o niepodległą Polskę. Niejednokrotnie wybierać musieli bowiem pomiędzy rodziną, a walką z zaborcą. Przypomniał także o jednoczącej roli modlitwy, podkreślił zasługi polskich rodzin w pielęgnowaniu tradycji patriotycznych i wiary chrześcijańskiej. Swoje kazanie ksiądz proboszcz zakończył ważnym przesłaniem. Zaapelował o zaprzestanie kłótni i kierowanie się ku wspólnemu dobru.

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod Pomnik Legionistów, gdzie został odśpiewany  „Mazurek Dąbrowskiego”. Wokół Pomnika wartę pełnili uczniowie ZS nr 1 w Limanowej ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz harcerki z ZSP nr 4 w Limanowej. Dyrektor ZSP nr 4 w Limanowej Albert Golonka wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał historię czynu legionowego i boju o niepodległość. Wezwał również do pamięci i szacunku wobec tych, którzy walczyli o niepodległą,  wolną Polskę. Głos zabrała poseł Urszula Nowogórska, przypomniała, że wolność trzeba cały czas pielęgnować i podziękowała młodzieży za kultywowanie patriotycznej tradycji.  Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wspomniał rolę legionistów z ziemi limanowskiej w torowaniu drogi do niepodległości naszego kraju oraz zaprosił na miejskie obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

Korzystając z okazji dyrektor Albert Golonka na ręce Burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta złożył podziękowania za wsparcie w uzyskaniu środków na odnowę Pomnika Legionistów. Pomnik ma już blisko 90 lat i znać było po nim upływ czasu, dlatego w 2021 roku z inicjatywą odnowienia Pomnika do Burmistrza Miasta Władysława Biedy i ówczesnej przewodniczącej Rady Miasta Jolanty Juszkiewicz zwrócił się  Stanisław Golonka. Po trzech latach starań Urząd Marszałkowski w Krakowie, przekazał władzom miasta część środków finansowych z programu „Małopolska Pamięta”,  a pozostałe pieniądze  dołożono z budżetu miasta.

Bryg. Stanisław Dębski, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2402 w Limanowej przeprowadził Apel Poległych pod Pomnikiem Legionistów.  Następnie delegacje poszczególnych szkół i instytucji złożyły wiązanki kwiatów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz ze swym Zastępcą Wacławem Zoniem, Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sędzik wraz z Radnymi: Jolantą Juszkiewicz, Ireną Grosicką, Stanisławem Orzechowskim, Leszkiem Mordarskim i Piotrem Zoniem, członek zarządu Starostwa Powiatowego w Limanowej Wojciech Włodarczyk, radny Powiatu Limanowskiego Marian Wójtowicz, przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Adam Skwarło dyrektor delegatury w Nowym Sączu, Beata Szlachetka-Zaweracz starszy wizytator, wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, radni Daniel Łącki, Zuzanna Kolawa, Stanisław Sajdak, Komenda Powiatowej Policji w Limanowej, kom. Mirosław Bulanda oraz Państwowej Straży Pożarnej zastępca komendanta powiatowego, mł.bryg. Krzysztof Hybel, delegacja 114. Batalionu Lekkiej Piechoty 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im.gen.bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, chorąży Grzegorz Cichański, plutonowy Sławomir Tabor, delegacja OSP Łososina Górna, Daniel Wiewiórski, Antoni Golonka, Henryk Wiktor, Zarząd Oddziału ZNP w Limanowej, Ewa Golińska-Kupiec, Elżbieta Kołodziej, delegacja Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej z przewodniczącą Edytą Wyżycką i Karoliną Golonką, delegacja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej z Prezesem Zarządu Agnieszką Golonką, przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej z wicedyrektor Zofią Pławecką, przedstawiciele parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii pw. Wszystkich Św. w Łososinie Górnej, Bogumiła Matras, Urszula Matusik, przedstawiciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku Franciszek Zoń, przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej z Moniką Tajduś, dyrektor SP nr 3 w Limanowej Stanisław Król, przedstawiciel Zarządu Osiedla nr 5 Bogdan Sułkowski, przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych w Limanowej, przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej, UKS „Płomień” Limanowa, wiceprezes Agata Kęska, przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej.

Inicjatorem uroczystości jest wieloletni nauczyciel łososińskiej szkoły Stanisław Golonka, a organizatorem obchodów był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej wraz z parafią pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.

 

Galeria

Wróć do góry