Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

„Lekcje o finansach” w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach dotacji celowej z  Ministerstwa Finansów  Szkoła Podstawowa im. Ks. Płk. Józefa Jońca w Limanowej otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Lekcje o finansach”  w kwocie 20. 000 zł.

Środki te zgodnie z założeniami programu ustanowionego przez Ministra Finansów, przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 zajęć lekcyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku.

Celami programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. Tematyka przeprowadzonych zajęć: 1. „Ceny, zakupy i płatności” 2. „Ubezpieczenia” 3. „Oszustwa i wyłudzenia”.

Zadanie zostanie  zorganizowane do dnia 22 grudnia 2023 r.

„Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów”.

Dofinansowanie: 20.000,00 zł

Koszt całkowity: 25.000,00 zł

Wróć do góry