Deklaracja dostępności
O mieście

1 grudnia otwarcie mostu w ciągu ulicy Lipowej, inwestycja po odbiorze technicznym

W poniedziałek 27 listopada dokonano odbioru technicznego mostu w ciągu ulicy Lipowej. W odbiorze zadania z ramienia Miasta Limanowa wziął udział Burmistrz Władysław Bieda wraz ze swym Zastępcą Wacławem Zoniem, Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa Stanisław Gorczowski i Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Marek Ociepka, a ze strony Wykonawcy inwestycji – Firmy „AW Bautex” – kierownik budowy Marek Tokarczyk, a także inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący Firmę Inżynierską „Arcus” Sp. z.o.o. – Bogdan Soliński.

Most w ciągu ulicy Lipowej otwarty zostanie w najbliższy piątek 1 grudnia w godzinach przedpołudniowych.

Przypomnijmy, budowa nowego mostu ruszyła w połowie ub. roku od rozbiórki starego mostu, po czym przez kolejne miesiące realizowane były roboty związane z powstaniem nowego mostu. Wykonanie zadania zaplanowane było na koniec 2024 roku, jednak z uwagi na fakt że prace wykonywane były ze znacznym wyprzedzeniem harmonogramu robót w poniedziałek 27 listopada  dokonano odbioru technicznego zadania, a otwarcie mostu zaplanowano na pierwszy dzień grudnia.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wyniosła 12 mln 389 tys. zł, z czego kwota 7 mln 100 tys. zł pokryta została za pozyskane przez Miasto Limanowa środki pochodzące z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

Galeria

Wróć do góry