Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty

składamy wyrazy uznania za pracę na rzecz społeczności szkolnej
oraz zaangażowanie i trud włożony w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia.

Życzymy, aby Państwa twórcza energia pozwoliła na realizację planów i zamierzeń, a praca w oświacie była źródłem satysfakcji.

 

        Przewodniczący Rady Miasta Limanowa                                                                                         Burmistrz Miasta Limanowa

               Wiesław Sędzik                                                                                                                                 Władysław Bieda

Wróć do góry