Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wystawa plenerowa „Skarby pogranicza” w Łososinie Górnej

Przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej można oglądać nową wystawę plenerową. Ekspozycja zatytułowana „Skarby Pogranicza” jest pokłosiem transgranicznego projektu, którego elementem był plener fotograficzny który odbył się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej i Biblioteki Orawskiej Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie.
Wystawa gościła już w bibliotekach publicznych powiatu limanowskiego oraz poza jego granicami. Przypomnijmy, że w fotoplenerze „Skarby Pogranicza” uczestniczyło ogółem dwudziestu fotografów: dziesięciu Polaków i dziesięciu Słowaków.
Uczestnicy polscy to: Sławomir Cabała, Ewa Chudy, Mateusz Hudecki, Rafał Ociepka, Sylwester Piechnik, Anna Rosiek, Renata Rusin, Lidia Sułkowska, Łukasz Wojtas, Paweł Zelek.
a uczestnicy słowaccy to: Ján Andris, Jana Andrisová, Nasťa Jányová, Janka Kevešová, Eva Kontúrova, Peter Martiš, Viera Remková, Peter Saxun, Jozef Medard Slovík, Dana Teličáková.
Wystawie towarzyszyło wydanie Fotoalbumu pod tym samym tytułem i kalendarzy, które, jako egzemplarze darmowe, były promowane i dystrybuowane po polskiej i słowackiej stronie granicy.
Ekspozycję w Łososinie Górnej można oglądać do końca października, do czego zachęca Miejska Biblioteka Publiczna, kierując
podziękowania do łososińskiej Parafii oraz Roberta Kowalskiego za pomoc organizacyjną i przychylność w promowaniu wystawy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Galeria

Wróć do góry