Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Usunięto awarię systemu pobierania opłat w autobusach miejskiej komunikacji publicznej

W autobusach miejskiej komunikacji publicznej usunięta została awaria systemu pobierania opłat. Oznacza to, że pasażerowie kupować mogą bilety korzystając z biletomatów znajdujących się autobusach, które obsługują płatności kartą.

Bilety za gotówkę, zakupić można natomiast w budynku dworca autobusowego, u zbiegu ulic Kopernika i Targowej.

Po uruchomieniu parkingów Park&Ride przy ulicach: Bednarzy, Krakowskiej i Z. Augusta (przy krytej pływalni) także przy nich zlokalizowane będą biletomaty obsługujące płatności gotówkowe. Tego typu biletomaty z czasem umiejscowione zostaną  również przy kilku przystankach na trasie przejazdu autobusów miejskiej komunikacji publicznej.

Obowiązujący cennik opłat:

Jednorazowy normalny bilet w obrębie jednej linii autobusowej kosztuje 4 zł, a ulgowy – 2 zł. Bilet miesięczny normalny – 120 zł, ulgowy – 60 zł, przy czym do czasu zakończenia remontu mostu w ciągu u. Lipowej wprowadzona została zniżka biletów jednorazowych – bilet normalny kosztował będzie 3 zł, a ulgowy 1,50 zł.

Ulgowy bilet przysługuje:

– osobom posiadającym Limanowską Kartę Mieszkańca, za jej okazaniem

– dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej

– emerytom i rencistom do 65 roku życia, na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty

– osobom które ukończyły 65 lat

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

– Honorowi Obywatele Miasta Limanowa

– podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych

– inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego lub Wojskowego oraz przewodnik inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy, na podstawie wskazania przez inwalidę

– inwalidzi I grupy lub osoby :

uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z opiekunem,

uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem,

oraz wszystkie osoby w dniu 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

Wszelkie informacje dotyczące przewozów i sprzedaży biletów w ramach miejskiej komunikacji publicznej uzyskać można na dworcu autobusowym, u zbiegu ulic Kopernika i Targowej  nr tel. 533 073 131.

Z dniem 01.11.2023 r. w rozkładzie jazdy miejskich autobusów na linii Limanowa ul. Z. Augusta do ul. Reymonta zostaje wprowadzony dodatkowy przystanek na ul. Reymonta „Szkoła”.

Rozkład jazdy autobusów miejskiej komunikacji publicznej znajduje się TUTAJ

 

Wróć do góry