Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta na wniosek Burmistrza Miasta Limanowa – 6 października godz. 11:00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 5 i § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa, zwołuję LXXXIV Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 6 października 2023 r. (piątek) o godzinie 11:00.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040.
  4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry