Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 27 października godz.10:00

W piątek 27 października 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXXV Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2023 rok
  B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
  C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 15,90 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 18 w Limanowej
  D. w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  E. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  F. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII.375.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w miejskiej komunikacji autobusowej Miasta Limanowa.
 9. Inicjatywy uchwałodawcze.
 10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry