Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ruszyły zapisy na XVII Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości

Limanowski Dom Kultury oraz Klub Sportowy LKS Płomień sekcja szachowa zapraszają do udziału w XVII Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbędzie się 8 listopada w Limanowskim Dom Kultury.

Turniej ma na celu nie tylko popularyzację gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim, ale także uczczenie 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 109. Rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej.

Turniej rozpocznie się 8 listopada o godz. 10:00. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzik i Open z podziałem na płeć.

Wręczenie nagród planowane jest w dniu 10 listopada podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, w sali widowiskowej LDK.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesyłanie mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Razem z kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci, emeryci: 5 zł) – 50% wpisowego zwiększa pulę nagród. Opłaty można dokonać w sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury: 54 8804 0000 0000 0024 5906 0001.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 roku o godz. 15:00.  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpośrednio przed grą w dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Regulamin Turnieju szachowego TUTAJ

Karta zgłoszenia TUTAJ

Wróć do góry