Deklaracja dostępności
O mieście

Przy blokach nr 6 i 7 na os. przy ulicy Zygmunta Augusta wyremontowane zostaną drogi wewnętrzne i place

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o wykonuje prace związane z realizacją zadania pn. Remont istniejących dróg wewnętrznych, placów utwardzonych oraz lokalne utwardzenia terenu przy blokach mieszkaniowych nr 6 i 7 na osiedlu przy ulicy Zygmunta Augusta w Limanowej”.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., który wybrany został na Wykonawcę inwestycji w drodze postępowania przetargowego wykonuje obecnie roboty przy bloku nr 7. Remont dróg wewnętrznych i placów przy blokach nr 6 i 7 na osiedlu przy ul. Z. Augusta wykonany zostanie za kwotę 679 886,80 złotych.

Wróć do góry