Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

W dniu 11 października 2023 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 10:00 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o łącznej powierzchni 84,10 m2 na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy najmu przez obie jej strony.

Do dnia 9 października 2023 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostały wpłacone trzy wadia w wysokości po 5 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą przedmiotowego pomieszczenia użytkowego został Pan Szymon Nika prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia Cukiernia Szymon Nika za kwotę 91,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 18.10.2023 r. do dnia 25.10.2023 r.

Wróć do góry