Deklaracja dostępności
O mieście

Blisko 10 milionów złotych dla Miasta Limanowa w ramach Funduszu Polski Ład

9 mln 900 tys. zł trafi do Miasta Limanowa w ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Środki z Polskiego Ładu przyznane zostały Miastu Limanowa na dwa zadania:

– budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla podniesienia atrakcji turystycznej Miasta i wzbogacenia możliwości wypoczynkowych mieszkańców – przyznana kwota to 7.900 000,00 zł

oraz

– modernizację otwartego basenu kąpielowego w Mieście Limanowa celem umożliwienia ponownego otwarcie po dostosowaniu do obecnych wymagań sanitarnych – przyznana kwota to 2.000 000,00 zł

Wróć do góry