Deklaracja dostępności
O mieście

Zaawansowane prace nad stabilizacją osuwiska przy ul. Paderewskiego

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa wykonuje prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej.

Po zakończeniu robót związanych z palowaniem na całej długości osuwiska, co jest podstawą jego stabilizacji, w ostatnim okresie czasu wykonano prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem oczepu usytuowanego na palach, który stabilizuje korpus drogi. W najbliższym czasie ruszą roboty związane z odbudową ulicy Paderewskiego.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” zrealizuje za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, a zadanie w 80%  kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego zakończyć się mają z końcem listopada br.

Galeria

Wróć do góry