Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 29.09.2023 roku do dnia 20.10.2023 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy części działki ewid. nr 613/2 obr 3 m. Limanowa o pow. 13 m2. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy, właściciela garażu typu blaszak.

Pliki do pobrania

Wróć do góry