Deklaracja dostępności
O mieście

W Limanowskim Domu Kultury odbywa się konferencja pracowników ośrodków pomocy społecznej nt. pracy ze społecznością romską

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej jest organizatorem dwudniowej konferencji poświęconej pracy ze społecznością romską, w której uczestniczą pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu całego kraju. Konferencja organizowana jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

W pierwszy dzień konferencji tj. w czwartek 7 września jej uczestników przywitał na wstępie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rafał Trojanowski, a następnie wszystkich zebranych przywitał gospodarz miasta – Burmistrz Władysław Bieda wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Limanowa Wiesławem Sędzikiem i Radnym Miasta Piotrem Zoniem.

Dwudniowa konferencja, w której udział biorą pracownicy ośrodków pomocy społecznej z różnych regionów Polski  podzielona jest na kilka modłów, a każdy z nich połączony jest z panelem dyskusyjnym. Omawiana jest m.in. sytuacja mieszkaniowa wśród społeczności romskiej, sytuacja rodzin romskich i jej wpływ na rynek pracy, edukacja dzieci romskich.

Konferencja pracowników ośrodków pomocy społecznej odbywa się w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Galeria

Wróć do góry