Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa na wniosek Burmistrza – 14 września godz.14:00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 5 i § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa, zwołuję LXXXIII Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 14 września 2023 r. o godzinie 1400.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na rok 2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX.183.20 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023.
  6.  Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                                                                                                                          /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry