Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Początek roku szkolnego 2023/2024 w miejskich szkołach

4 września w Mieście Limanowa nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło 1822 uczniów i 682 przedszkolaków.

W limanowskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 do 80 oddziałów klas I-VIII szkół podstawowych uczęszczało będzie 1822 uczniów, w tym 201 pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 682 dzieci, w tym:

– w pięciu oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 125 dzieci,

– w 23 oddziałach w przedszkolach miejskich – 557,

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach :

ZSP nr 1: 527 uczniów, w tym 50 pierwszoklasistów oraz 123 przedszkolaków

SP nr 2: 447 uczniów, w tym 48 pierwszoklasistów

SP nr 3: 688 uczniów, w tym 68 pierwszoklasistów

ZSP nr 4: 288 uczniów, w tym 35 pierwszoklasistów oraz 109 przedszkolaków

W nowym roku szkolnym do Miejskiego Przedszkola nr 1 uczęszczać będzie 177 przedszkolaków, a do Miejskiego Przedszkola nr 2 – 148 dzieci.

Łącznie od 4 września edukację w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa rozpoczęło łącznie 2504 dzieci i uczniów.

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym w miejskich szkołach odbyły się okolicznościowe akademie. Uczniowie przedstawili programy artystyczne, a po oficjalnym otwarciu roku szkolnego odbyły się spotkania z wychowawcami.

W uroczystościach inaugurujących początek roku szkolnego wzięli udział Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda oraz Zastępca Burmistrza Wacław Zoń i Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik. W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wziął także udział Radny Miasta Limanowa Janusz Kądziołka związany zawodowo ze Szkołą przez wiele lat.

Włodarze miasta przekazali uczniom życzenia jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom zadowolenia i satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sukcesów zawodowych.

Galeria

Wróć do góry