Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

W dniu 21 września 2023 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o łącznej powierzchni 84,10 m2 (w tym 60,75 m2 na parterze budynku oraz 23,35 m2 w piwnicy przedmiotowego budynku) na okres 3 lat.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie nie zostało wpłacone żadne wadium.

W dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent jak również nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 25.09.2023 r. do dnia 02.10.2023 r.

 

 

Wróć do góry