Deklaracja dostępności
O mieście

Nowa infrastruktura turystyczna w tzw. kamieniołomie przy ul. Kasprowicza

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej”. W tzw. kamieniołomie, gdzie powstała nowa infrastruktura turystyczna trwają obecnie prace związane z odbiorem inwestycji. 

W ramach zadania:

  • wybudowana została zadaszona wiata w konstrukcji drewnianej z miejscami do wypoczynku, pod którą rozmieszczone są stoły i ławy,
  • powstała altana o powierzchni zabudowy 35 m2 w konstrukcji drewnianej na fundamentach betonowych gdzie mieści się toaleta
  • wykonane zostało palenisko z zadaszeniem
  • umieszczone zostały pojemniki na odpady stałe

Na miejscu realizacji inwestycji wykonano również roboty związane z podbudową i odwodnieniem terenu, zabezpieczeniem skarpy i wymianą przepustu. Do kamieniołomu prowadzi droga żwirowa, a na całej jej długości oraz wokół miejsca do wypoczynku zamontowane zostały drewniane bariery ochronne.

Modernizacja infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza wyniosła 1 004 527,49 zł z  czego kwota 480 243,00 oraz koszty nadzoru w kwocie 15 500,00 zł  pokryte zostały ze środków Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” z Łostówki.

Po odebraniu inwestycji miejsce wypoczynku będzie mogło być udostępniane zainteresowanym osobom.  Informacje dotyczące jego udostępniania  przekazane zostaną  w najbliższym czasie.

Galeria

Wróć do góry