Deklaracja dostępności
Kultura

LDK podsumował realizację projektu: „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online”

Limanowski Dom Kultury zakończył prace związane z realizacją projektu grantowego pn. „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Limanowski Dom Kultury na realizację projektu grantowego otrzymał dotację w wysokości 174000 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych:
1. Sprzęt komputerowego z akcesoriami w tym:

 • 1 zestaw składający się z komputera, myszki,
 • 1 zestaw składający się z komputera, monitora, klawiatury, myszki.

2. Sprzęt do przeprowadzania transmisji on-line w tym:

 • 2 kamery,
 • 4 zestawy wideokonferencyjne składające się z: kamery z zasilaczem, uchwytu ściennego, pilota, zestawu głośnomówiącego, zasilacza i mikrofonu,
 • 4 zestawy mikrofonów bezprzewodowych składające się z: nadajnika (mikrofonu), odbiornika, statywu,
 • 1 zestaw mikrofonów bezprzewodowych składający się z: baz, nadajników do mikrofonów nagłownych, mikrofonów nagłownych, mikrofonów bezprzewodowych, ładowarki do baterii,
 • 2 zestawy nagłośnieniowe składające się z kolumny aktywnej i pasywnej,
 • 2 zestawy nagłośnieniowe składające się z głośników i wzmacniacza.

3. Elementy wyposażenia cyfrowego w tym:

 •  6 projektorów multimedialnych wraz z uchwytami,
 •  4 ekrany projekcyjne,
 •  słuchawki studyjne,
 • 1 gimbal,
 • 1 tablet graficzny,
 • 1 aparat.

4. Oprogramowanie vMix HD  Live Video Streaming Software for your PC.

Całość dopełniły działania związane z montażem urządzeń wraz z materiałami montażowo instalacyjnymi, kalibracja i uruchomienie systemu oraz szkolenie dla personelu z obsługi zamontowanego sprzętu oraz z obsługi zakupionego oprogramowania. Wszystkie prace związane z dostawą i montażem sprzętu oraz działania szkoleniowe realizowała firma: VISION  Zbigniew Ducki.

Dzięki realizacji projektu grantowego sale warsztatowe doposażone zostały w systemy audiowizualne na które złożyły się: projektory multimedialne wraz z uchwytami, ekrany projekcyjne, zestawy wideokonferencyjne z mikrofonami bezprzewodowymi, systemy nagłośnieniowe oraz wspólny zestaw komputerowy z akcesoriami. Pracownia plastyczna doposażona została dodatkowo w tablet graficzny. Sala kameralna oraz sala widowiskowa doposażona została w brakujące elementy systemu audiowizualnego na które złożyły się: projektory multimedialne wraz z uchwytami, zestawy mikrofonów bezprzewodowych, kamery, słuchawki studyjne, gimbal, aparat oraz oprogramowanie pozwalające na tworzenie profesjonalnej jakości produkcji.
Galeria zdjęć z realizacji prac dostępna TUTAJ

Zakupione wyposażenia do sal warsztatowych umożliwia jednostce prowadzenie zajęć w nowoczesnej formule, korzystanie z szkoleń i wykładów poprzez łączenie online z prowadzących takie formy animacji i edukacji kulturalnej w innych oddalonych ośrodkach jak i transmisji wydarzeń i prowadzenia zajęć w trybie online lub w formule hybrydowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Realizacja działań projektowych umożliwi instruktorom, kierownikom zespołów działających przy jednostce pracę w komfortowych warunkach z zastosowaniem nowoczesnych metod edukacyjnych poprzez możliwość wyświetlania nagrań, filmów, pokazów, z wykorzystaniem publikacji dostępnych w internecie jak i przygotowanych osobiście. Doposażenie zakupione do sali kameralnej i widowiskowej jest zestawem narzędzi, który można wykorzystywać przy transmisji wydarzeń jak i rejestracji koncertów, spektakli z własnych wydarzeń. Wierzymy, że zrealizowane działania projektowe, udział w szkoleniach przyczynią się do zwiększenia i rozwoju oferty działań animacyjno – kulturalnych realizowanych w jednostce oraz wyposażyły pracowników i osoby odpowiedzialne za realizacje tych działań w odpowiednie kompetencje i umiejętności.

Poszczególne etapy realizowanego projektu dostępne są poniżej:

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

Wróć do góry