Deklaracja dostępności
O mieście

Kondolencje dla Anny Pasionek

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Anny Pasionek  – Kierownika Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa
i Jej Rodziny

z powodu śmierci TATY

składają

Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa wraz z Pracownikami Urzędu Miasta Limanowa

oraz Wiesław Sędzik Przewodniczący Rady Miasta Limanowa wraz z Radą Miasta Limanowa

Wróć do góry