Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dla przedsiębiorców dot. wymiaru podatku od nieruchomości

W związku z pisemnymi prośbami  Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej (treść pisma TUTAJ ) i limanowskich przedsiębiorców (treść pisma TUTAJ) skierowanymi do Burmistrza Miasta Limanowa i Przewodniczącego Rady Miasta Limanowa, dotyczącymi zmniejszenia wymiaru podatku od nieruchomości

poniżej zamieszczamy odpowiedzi na wystosowane pisma:

Odpowiedź na pismo wystosowane przez Krakowską Kongregację Kupiecką TUTAJ

Odpowiedź na pismo wystosowane przez limanowskich przedsiębiorców TUTAJ

Wróć do góry