Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wybory do izb rolniczych 2023 – udostępnienie spisu wyborców

Urząd Miasta Limanowa informuje, że 25 sierpnia został udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu (oraz kandydowania) w tegorocznych wyborach do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.

Kandydatem do rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym w którym kandyduje. Zgodnie z terminarzem wyborów, kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej można zgłaszać najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (pok. 305). Tutaj też można zasięgnąć informacji związanej z procedurą wyborczą.
Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej (http://www.mir.krakow.pl) znajduje się zakładka WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023, gdzie zamieszczone są informacje związane z wyborami oraz wzory wszystkich dokumentów (m.in. komplet dokumentów do zgłoszenia dla kandydata na członka powiatowej izby rolniczej).
Zakładka jest sukcesywnie aktualizowana o bieżące informacje związane z procedurą wyborczą.

Wróć do góry