Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wybory do izb rolniczych 2023 – powołanie OKW

Na 24 września 2023 r. wyznaczono wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję. Urząd Miasta Limanowa informuje, że 31 lipca br. powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza.

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza dla okręgu Miasto Limanowa. Szczegółowe informacje zawiera obwieszczenie zamieszczone poniżej:

Na stronie internetowej Izby: www.mir.krakow.pl zamieszczona jest zakładka WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. Zakładka jest na bieżąco uzupełniana o kolejne informacje.

Wróć do góry