Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

SP nr 4 w Limanowej z dofinansowaniem z programu „Aktywna Tablica”

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 im. Św. Jana z Kęt w Limanowej otrzymała rządowe dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie pozyskane zostało w ramach programu „Aktywna tablica”.

Kwota dofinansowania pozyskana w ramach programu „Aktywna tablica” wynosi 35.000,00 zł, a całkowity koszt zadania wynosi 43.750,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania przekazana została na podstawie umowy zawartej zawartą pomiędzy Miastem Limanowa, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim.

Wróć do góry