Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 24 sierpnia godz.10:00

W czwartek 24 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXXII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A.w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok,
  B.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040,
  C.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 26,39 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Jana Pawła II 34,
  D.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  E.w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu z terenu Miasta Limanowa w roku 2023,
  F.w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa,
  G.w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na żądanie przy ul. Reymonta w Limanowej.
 9. Inicjatywy uchwałodawcze.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry