Deklaracja dostępności
O mieście

Renowacja Pomnika Legionistów w ramach konkursu „Małopolska Pamięta 2023”

Trwają prace nad renowacją Pomnika Legionistów w Łososinie Górnej. Zadanie wykonane zostanie przy udziale środków pozyskanych przez Miasto Limanowa w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”.

Prace modernizacyjne przy Pomniku Legionistów obejmować będą m.in. piaskowanie powierzchni piaskowca, spoinowanie murów z kamienia, renowację rzeźby orła oraz impregnację kamienia naturalnego.

Renowacja Pomnika Legionistów wyniesie 26 666,66 zł, z czego kwota 16 000,00 zł pokryta zostanie z budżetu województwa małopolskiego na podstawie uchwały nr LXVII/1004/23  Sejmiku Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu „Małopolska pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”. Zakończenie prac renowacyjnych przy pomniku zaplanowano na koniec listopada br.

Wróć do góry