Deklaracja dostępności
O mieście

Przy ul. Kasprowicza w tzw. kamieniołomie powstaje nowa infrastruktura turystyczna

Zaawansowane są prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej”. W tzw. kamieniołomie powstaje nowa infrastruktura turystyczna, by miejsce to ponownie stało się atrakcyjne i było wykorzystywane pod organizację wydarzeń plenerowych.

W ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej” wybudowana została zadaszona wiata w konstrukcji drewnianej z miejscami do wypoczynku, pod którą rozmieszczone zostaną stoły i ławy,  altana o powierzchni zabudowy 35 m2 w konstrukcji drewnianej na fundamentach betonowych oraz toaleta, zaadaptowana w części istniejącej budowli. Na miejscu realizacji inwestycji powstaje palenisko z zadaszeniem oraz umieszczone zostaną pojemniki/kosze na odpady stałe.

Modernizacja infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza wyniesie 755 722,12 zł,  z czego kwota 480 243,00 pokryta zostanie ze środków Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonaniem prac zajmuje się „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” z Łostówki.  Zakończenie zadania planowane jest na koniec września br.

Galeria

Wróć do góry