Deklaracja dostępności
O mieście

Postępują prace nad stabilizacją osuwiska przy ul. Paderewskiego

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa wykonuje prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej.

Na miejscu zakończyły się już roboty związane z palowaniem na całej długości osuwiska co jest podstawą jego stabilizacji, a obecnie zbrojony i betonowany jest oczep usytuowany na palach i stabilizujący korpus drogi. W dalszej części robót wykonana zostanie odbudowa ulicy Paderewskiego.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” zrealizuje za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, a zadanie w 80%  kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Zakończenie prac nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego planowane jest na koniec listopada br.

Galeria

Wróć do góry