Deklaracja dostępności
O mieście

Podziękowania dla dyrektorów placówek oświatowych podczas sesji Rady Miasta

W czwartek 24 sierpnia w trakcie obrad sesji Rady Miasta Limanowa władze miasta złożyły podziękowania dyrektorom placówek oświatowych – długoletniej Dyrektorce Miejskiego Przedszkola nr 2 – Halinie Kożuch, a także wieloletniej nauczycielce oraz przez niespełna rok pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej – Teresie Dudek.

Słowa podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców miasta skierował na ręce obu Pań – Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, natomiast w imieniu Rady Miasta Limanowa – Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Wiesław Sędzik.

Odchodząca na emeryturę długoletnia Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 Halina Kożuch serdecznie podziękowała za złożone życzenia, przyznając że nie spodziewała się tak miłego i ciepłego pożegnania. Podziękowania ze swojej strony skierowała także Teresa Dudek.

Od miesiąca września funkcję Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Limanowej pełnić będzie Agnieszka Kordeczka, natomiast Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej – Stanisław Król.

Galeria

Wróć do góry