Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowę na odbiór i utylizację odpadów azbestowych

31 sierpnia Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Zastępcą Skarbnika Miasta – Justyną Miśkowiec podpisali umowę z Wykonawcą zadania dotyczącego odbiór, transport i utylizację odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa.

Wykonawcą zadania na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego będzie Firma Remontowo – Budowlana „RAGAR” z Krakowa, z ramienia której umowę podpisywał jej właściciel – Radosław Rokosz.

Do 31 października br. z terenu Miasta Limanowa odebranych zostanie 34,15 ton odpadów azbestowych.

Zadanie, które wyniesie  19 252,40  złotych realizowane będzie przy dofinansowaniu w kwocie  4 156,78 zł z Projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa w 2023 roku” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 

Galeria

Wróć do góry