Deklaracja dostępności
O mieście

Instalacje fotowoltaiczne montowane są na stacjach pompowni wody, przepompowni ścieków oraz budynkach użyteczności publicznej

Trwa realizacja zadania pn.:Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej w mieście Limanowa”. Wykonanie prac podzielono na 4 części:

Część 1: Instalacje fotowoltaiczne dla pompowni wody i dla przepompowni ścieków  – którego realizacją zajmuje się Firma Elektroinstalacyjna „ELFACH” z Łososiny Górnej

Część 2: Instalacje fotowoltaiczne dla Limanowskiego Domu Kultury oraz zaplecza noclegowego LDK
Część 3: Instalacje fotowoltaiczne dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Parku Rekreacji oraz zaplecza obsługi krytego parkingu oraz
Część 4: Instalacje fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
które wykona PROMIKA SOLAR Sp. z o.o. z Bonowic.

W ramach Części 1 instalacje fotowoltaiczne wykonano już na przepompowniach ścieków przy ul. Łososińskiej, przy ul. Lipowej oraz pompowniach wody przy ul. Tarnowskiej, ul. Rachwała, natomiast w trakcie są prace na pompowniach wody przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Piłsudskiego.

Wykonawca części 2,3 i 4 aktualizuje obecnie audyty oraz przygotowuje materiały pod realizację robót.

Realizacja wszystkich zadań związanych z budową instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej kosztować będzie 1.321,108,56 zł, a kwota ta w 97,8 % pokryta zostanie ze środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Funduszu „Polski Ład”.

Galeria

Wróć do góry