Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Ekopracownia OZE powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej

Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej  utworzona zostanie ekopracownia odnawialnych źródeł energii.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej realizowanego w obszarze tematycznym odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

Na powstanie ekopracowni Miasto Limanowa otrzymało dotację w kwocie 74.970,00 zł. Całkowity koszt zadania to 83.300,00 zł.

Zadanie polega na utworzeniu i wyposażeniu nowoczesnej pracowni OZE, która pozwoli na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada zakup mebli, pomocy dydaktycznych oraz modeli prezentujących możliwości pozyskiwania energii z natury. Ekopracownia pozwoli na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów oraz lekcji pokazowych z dziedziny ekologii dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności.

Wróć do góry